Spørsmål og svar

Er det nødvendig å bestille plass?

Ja, vi kan ikkje garantere plass til deg viss du ikkje har bestilt. Det er ingen andre campingplassar i bygda, og villcamping er ulovleg.

 

 

Kva er forskjellen på lite og stort telt?

Lite telt: Telt som har plass til 1-4 personar. Stort telt/lavvo har plass til 5 eller fleire. Merk at det er størrelsen på teltet som er avgjerande for bestillinga, ikkje tal personar.

 

 

Kan vi avbestille?

Vi refunderer det innbetalte beløpet inntil 2 dagar før ankomst. Ved avbestilling seinare er det ingen refusjon.Kva kan vi kjøpe i kiosken?

Vi har kaffi, brus, is, sjokolade og pringles e.l., toast, pizza og vafler. I tillegg har vi tannbørste, tannkrem, kortstokk og enkle strandleikar.

 

 

Kvar er nærmaste matbutikk?

Bunnpris Stadlandet ligg på Leikanger, 12 km frå Hoddevik. Der er det godt utval av varer, og butikken er open til 20.00 måndag – laurdag. Det er også ein enkel sjølvbetjent butikk nær campingplassen, med ulike matvarer.

 

 

Kan vi leige surfebrett?

Brett og anna surfeutstyr kan de leige hos Stad surfing, Lapoint eller Ervik surfshop. Her kan de også bestille surfekurs.

 

 

Er det muleg å lade elbil?

Nei. Næraste ladestasjon er på Stadlandet, 12 km før du kjem til Hoddevik.

 

 

Kan vi tømme campingvogn-/bubiltoalettet i Hoddevik?

Nei. Næraste tømmestasjon er på Stadlandet, 12 km frå Hoddevik.

 

 

Kan vi parkere på campingplassen?

Ja, det er plass til ein bil ved sida av teltet eller campingvogna.

 

 

Kan vi sove i bilen?

Ja, men då må bilen ha eigen plass. Dette er på grunn av brannreglar med krav til avstand mellom det som folk skal sove i. Viss du vil sove i personbil, bestiller du plass til lite telt. Har du ein større bil, bestiller du plass til campervan e.l.

 

 

Kan vi grille eller brenne bål?

All bruk av open eld er forbode på campingplassen. På stranda er det lov til å bruke eingangsgrill, men ikkje brenne bål. 

 

 

Er det lov til å ha med hund på campingplassen?

Ja, men hunden skal vere i band heile tida. Dette gjeld også på stranda og elles i bygda.

 

 

Er det lov til å telte på stranda?

Nei, det er forbode. 

 

Is it necessary to book a spot?

Yes, we cannot guarantee a place for you if you have not booked. There are no other campsites in the village.

 

 

What is the difference between a small tent and a large tent?

Small tent: Tents that can accommodate 1-4 people. Large tent/lavvo has room for 5 or more. Note that it is the size of the tent that is decisive for the order, not the number of people.

 

 

Can we cancel our booking?

We will refund the amount paid up to 2 days before arrival. In case of cancellation later, there is no refund.

 

 

What can we buy in the kiosk?

We have coffee, soft drinks, ice cream, chocolate, potato chips etc., toast, pizza and waffles. We also have toothbrushes, toothpaste, deck of cards and some beach toys.

 

 

Where is the nearest grocery store?

The nearest is Bunnpris Stadlandet, located at Leikanger, 12 km before you reach Hoddevik. There is a good selection of goods, and the shop is open 09:00-20:00 Monday to Saturday. There is also a simple self-service shop near the campsite, with some food products.

 

Can we rent surf equipment?

Stad Surfing, Lapoint and Ervik Surfshop do rentals, as well as surfing lessons.

 

 

Is it possible to charge an electric car?

No, not at the camp site. The nearest charging station is at Leikanger, 12 km before you reach Hoddevik.

 

 

Can we empty the camper/caravan toilet in Hoddevik?

No, unfortunately not. The nearest emptying station is at Leikanger, 12 km before you reach Hoddevik.

 

 

Can we park our car at the campsite?

Yes, you can park your car next to your tent. Please note that due to fire regulations, you must book a separate spot for the car if someone is going to sleep in it. In that case, you book a spot for a small tent, or for campervan etc. if you have a large car. 

 

 

Can we sleep in the car?

Yes, but please note that due to fire regulations, you must book a separate spot for the car if someone is going to sleep in it. In that case, you book a spot for a small tent, or for campervan etc. if you have a large car. 

 

 

Can we grill or make a bonfire?

All use of open fire is prohibited on the campsite. On the beach, you are allowed to use disposable barbecues, but no bonfire.

 

 

Are dogs allowed on the campsite?

Yes, but they must be kept on a leash at all times. This also applies on the beach and elsewhere in the village.

 

 

Is it allowed to camp on the beach?

No, it is forbidden by law.